• Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής TÜV AUSTRIA HELLAS
  • Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Συνεργάτης της Active Safety ΕΞΥΠΠ
  • Civil and Commercial Lawyer & Consultant Δικηγόρος Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
  • Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Εισηγητής στο ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Πρόοδος
  • Aναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολογίας / Ανθρωποζωονόσων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης επιστημονικά υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τον Τουρισμό της Περιφέρειας Κρήτης

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280