Θανασιάς Ευθύμιος

Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Συνεργάτης της Active Safety ΕΞΥΠΠ

Ο κ. Θανασιάς ασκεί την Ιατρική της Εργασίας ως ειδικός από το 2011 στην Ελλάδα και την Κύπρο με εμπειρία σε έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων κάθε παραγωγικού τομέα.

Ως ειδικός στην Ιατρική της Εργασίας και Περιβάλλοντος, συνεργάζεται με ένα δίκτυο επαγγελματιών υγείας και ερευνητών στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Κύπρο.

Από την αρχή της πανδημίας συμμετείχε ενεργά στην ομάδα που εξέδωσε γραπτές οδηγίες διαχείρισης του Covid-19 για πολλούς κλάδους εργαζομένων που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.

Διδάσκει μαθήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και την υγεία της εργασίας. Συμμετέχει  ως ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα που μελετούν τις επιπτώσεις βλαπτικών παραγόντων των εργασιακών χώρων και του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Είναι συνεργάτης της Εξυππ Active Safety.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280