Ψαρουλάκη Άννα

Aναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολογίας / Ανθρωποζωονόσων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης επιστημονικά υπεύθυνη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τον Τουρισμό της Περιφέρειας Κρήτης

Aναπληρώτρια καθηγήτρια Μικροβιολογίας / Ανθρωποζωονόσων, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Υπεύθυνη του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Τροφίμων Ύδατος & Περιβάλλοντος, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Υπεύθυνη της Μονάδας Zωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Κρήτης

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Απόφοιτος του Βιολογικού Τμήματος του ΑΠΘ, διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Μετεκπαιδεύσεις:

 • Ειδίκευση στην Κλινική
 • Μετεκπαίδευση στη Διάγνωση και την Επιδημιολογία Ζωοανθρωπονόσων (Ιατρικό Τμήμα τ. Πανεπιστημίου της Μασσαλίας και Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης).
 • Μετεκπαίδευση στη Διάγνωση, την Αντιμετώπιση και τη Διαχείριση Ειδικών Παθογόνων Υψηλού Κινδύνου (, & , , , , ).
 • Μετεκπαίδευση στην Επιδημιολογία Λοιμωδών Νόσων με έμφαση στις Ζωοανθρωπονόσους τη Μικροβιολογία Τροφίμων Ύδατος και Περιβάλλοντος (, ).

Διδασκαλία:

 • Σε προπτυχιακό επίπεδο για >21 έτη σε φοιτητές της Ιατρικής, κ.ά. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο (2013-2017) και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία / Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 • Σε μεταπτυχιακό επίπεδο (2017-σήμερα) και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία / Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας / Υπηρεσίες Υγείας» του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Αντικείμενα: Μικροβιολογία (Κλινική Μικροβιολογία,  Μικροβιολογία Τροφίμων / Νερού), Επιδημιολογία των Λοιμώξεων (με έμφαση στις Ζωοανθρωπονόσους), Δημόσια και Περιβαλλοντική Υγεία.

Επίβλεψη και/ή αξιολόγηση  24 διδακτορικών διατριβών.

Επίβλεψη και/ή αξιολόγηση 33 μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Επίβλεψη της εκπόνησης 13 πτυχιακών διπλωματικών εργασιών.

Επόπτευσε την πρακτική άσκηση 19 προπτυχιακών φοιτητών-τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων ελληνικών πανεπιστημίων και 2 φοιτητών στο πλαίσιο ανταλλαγών Erasmus.

Μέλος επιστημονικών εταιρειών, επιστημονικών ομάδων, Δικτύων:

 • ΕυρωπαϊκήΕταιρείαΚλινικήςΜικροβιολογίαςκαιΛοιμώξεων
 • ESCAR: ESCMID Study Group for Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and Bartonella.
 • ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI).
 • VBorNet (Vector Borne Disease Network), Network of Medical Entomologists and Public Health Experts.

Εμπειρογνώμων / αξιολογητής:

 • Μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τον πυρετό ).
 • Πρόσκληση για κρίση / αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων
 • Μέλος του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ».
 • Μέλος συντακτικής / κριτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών (editor / reviewer)σε >45 επιστημονικά περιοδικά.

Ερευνητική δράση:

Συμμετοχή σε 35 ερευνητικά προγράμματα (ευρωπαϊκά, διακρατικά, εθνικά ή αυτοχρηματοδοτούμενα), σε  15 ως επιστημονικά υπεύθυνη.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν παθογόνους μικροοργανισμούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο από τα ζώα ή το περιβάλλον. Με την εφαρμογή μεθόδων μοριακής μικροβιολογίας, μοριακής επιδημιολογίας, γαιοχωρικής ανάλυσης διερευνά την επιδημιολογική αλυσίδα μετάδοσής τους, διενεργώντας μελέτες σε όλους τους παράγοντες του κύκλου μετάδοσης σε μια προσέγγιση Ενιαίας Υγείας (One Health Approach). Παράλληλα αναπτύσσει ερευνητικές δράσεις στον τομέα της μικροβιολογικής υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και νερών και των  τροφογενών / υδατογενών λοιμώξεων.

Έχει δημοσιεύσει >124 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις  σε  επιστημονικά περιοδικά.  Το δημοσιευμένο έργο της έχει λάβει  2.314  αναφορές, h (h index)  27  και   i10 - index 74 (με βάση την Google Scholar).

142 εργασίες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή ή ελληνικά συνέδρια (6 εκ των οποίων βραβεύτηκαν), συμμετείχε στη συγγραφή κεφαλαίων σε ξενόγλωσσα συγγράμματα και στην επιμέλεια ελληνικού συγγράμματος Μικροβιολογίας.

 

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280