Βραβεία συνεδρίου

Το HR Community Conference ολοκληρώνεται με την απονομή των βραβείων και των τιμητικών διακρίσεων HR Community Awards 2018.

Σκοπός των βραβείων είναι να αναδείξουν εταιρίες και οργανισμούς, επιβραβεύοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή επιτυχημένων και καινοτόμων πρακτικών, μεθόδων και στρατηγικών του HRM, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην επιχειρησιακή  βιωσιμότητα και στην προσωπική ευημερία του ανθρώπου, με έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα του HRM. Η απονομή των βραβείων συμπληρώνεται από την απονομή έξι τιμητικών διακρίσεων σε παράγοντες που έχουν συμβάλει στην υποστήριξη και στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280