Οι συμμετέχοντες:

  • ενημερώνονται και προβληματίζονται για τη «Μεγάλη Εικόνα», που επικρατεί στο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον, μέσω ευρείας θεματολογίας και ερευνών που άπτονται κρίσιμων πτυχών της κοινωνικής πολιτικής, οικονομικής και τεχνολογικής πραγματικότητας.
  • μέσω δημιουργίας επικοινωνιακών κόμβων γνώσης, αναπτύσσουν και δημιουργούν κέντρα σκέψης, συντελώντας στην αποτύπωση των ελληνικών δεδομένων  του HRM πεδίου στην Ελλάδα. Ανταλλάσουν και καταγράφουν  ιδέες, λύσεις και προτάσεις  για τα καίρια θέματα που  αφορούν στις λειτουργίες και στις ανάγκες του HRM.
  • συνδιαλέγονται με επαγγελματίες του τομέα τους αλλά και με  εμπλεκόμενους φορείς και παρόχους υπηρεσιών σε μία σύνθεση συμμετεχόντων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα  της επιχειρηματικής δραστηριότητας του τόπου.
  • εντάσσονται και γίνονται συν-δημιουργοί της  HR Community και αξιοποιούν τη δημοσιότητα του συνεδρίου μέσα από προβολή σε Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Κοινωνικής Δικτύωσης. 

Next Conference

Social Media

Contact

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280