Σιδηρόπουλος Γιάννης

Policy Expert, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου, Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας

Είναι απόφοιτος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), έχει συνολική επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των 30 χρόνων με απασχόληση σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες αλλά και ως ανεξάρτητος σύμβουλος. Η εμπειρία αυτή αφορά την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς αλλά και την ανάπτυξη ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εργάσθηκε στην CIBA – GEIGY ME  κύριους τομείς ευθύνης θέματα διοίκησης, ποιότητας, προμηθειών και ανθρώπινου δυναμικού ενώ στην SCHNEIDER ELECTRIC κυρίως με  διαχείριση αλλαγών, ενοποίηση κουλτούρας και ανάπτυξη ομάδων. Στην ΟΕΑΟΑ ΑΘΗΝΑ 2004 ήταν υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και τις λειτουργίες διοίκησης προσωπικού αγώνων, τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα και τις στολές των αγώνων. Ως σύμβουλος επιχειρήσεων υποστήριξε την κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων Δήμων, τον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών λειτουργιών και την παρακολούθηση και βελτίωση οικονομικών επιδόσεων εταιριών. Υποστήριξε, ως υπεύθυνος της  Δομής στήριξης νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΒ EkinisiLAB, την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων από  όλους τους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση την διετία 2013-2015. Από το 2016 απασχολείται στον Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ ως Policy Expert σε θέματα συστημάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, παραγωγικότητας της εργασίας και επίδρασης της ψηφιακής οικονομίας στην εργασία.

Next Conference

Social Media

Contact

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280