Βραβεία συνεδρίου

HR Community Awards 2017

Το HR Community Conference ολοκληρώνεται με την απονομή των βραβείων και τιμητικών διακρίσεων HR Community Awards 2017.

Στόχος των βραβείων είναι να αναδείξουν εταιρίες και οργανισμούς, επιβραβεύοντας την ανάπτυξη και την εφαρμογή επιτυχημένων και καινοτόμων πρακτικών, μεθόδων και στρατηγικών του HRM, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στην επιχειρησιακή βιωσιμότητα και στην προσωπική ευημερία του ανθρώπου, με έμφαση στον κοινωνικό χαρακτήρα του HRM. Η απονομή των βραβείων συμπληρώνεται από την απονομή έξι(6) τιμητικών διακρίσεων σε παράγοντες που έχουν συμβάλει στην υποστήριξη και στον εκσυγχρονισμό της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα.

Next Conference

Social Media

Contact

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280