Χριστοδουλάκης Ιωάννης

Οικονομολόγος – Μελετητής, Maritime & Transport Economics, Υπεύθυνος Ποιότητας Union Coach Services

Γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα και μεγάλωσε στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά και πτυχιούχος του Τμήματος Ναυπηγικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Από το 2003 ασκεί το επάγγελμα του οικονομολόγου-μελετητή -συμβούλου επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα θέματα μεταφορών.

 

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε σημαντικά αναπτυξιακά έργα και έργα υποδομής (παραχωρήσεις), στη χρηματοοικονομική ανάλυση βιωσιμότητας, των οικονομικών και των στατιστικών των έργων, σε μελέτες ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, περιβαλλοντικών συστημάτων και διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στη διαχείριση συμβουλών και στην αναδιάρθρωση επιχειρηματικών διαδικασιών, στην ανάλυση αγορών, σε συγκρίσεις ανταγωνισμού, σε στρατηγικές και επιχειρησιακές μελέτες, σε μελέτες ΣΧΟΑΠ, σε μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων, στην υλοποίηση έργων και στην οργανωτική και επιχειρησιακή διαχείριση εταιριών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280