Χατζοπούλου Αργυρώ

Graduated from the Aristotle University of Thessaloniki where she participated in projects, at both under- and post- graduate level, of molecular modeling of materials using computer programs. Holds two Master’s Degrees the first one in Physics of Materials and the second in Informatics with specialization on Evaluation of Security in Cloud Computing

During her professional carrier she has been employed by some IT oriented companies as IT professional – member of the IT Dept., as Network Responsible, as Security officer and others.
Apart from the above, since 2001 she has been an Instructor of various IT related courses.

From 2004 till today, she has been a member of the International Certification Body TUV AUSTRIA HELLAS, subsidiary of the TUV AUSTRIA group.
She is an active Senior auditor for Management Audits in the fields of Information Security, IT Service Management, Business Continuity, Quality and Quality in Education and an instructor in various specialized topics.
Also, she holds the following Certifications:
CISA (Certified Information Systems Auditor)
HISP (Holistic Information Security Practitioner)
CCSK (Certificate in Cloud Security Knowledge)
ISEB BCM (Business Continuity Management)
CSA STAR Auditor (Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry)
PRINCE2 Practitioner (Projects IN Controlled Environments)
CSX (F) (Cybersecurity Fundamentals Certificate)

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280