Ντοβίνος Γρηγόρης

Permanent Placement Director, Adecco


Διαθέτει εμπειρία σχεδόν δέκα ετών στον χώρο της συμβουλευτικής και συγκεκριμένα στον κλάδο παροχής υπηρεσιών ανθρωπίνου δυναμικού με έμφαση στην προσέλκυση και επιλογή μεσαίων και υψηλόβαθμων στελεχών για την ελληνική αγορά. Από το 2014 εργάζεται στην Adecco HR, έχοντας περάσει από τους ρόλους του Senior Consultant και του Team Leader του τμήματος Μόνιμης Στελέχωσης. Από τις αρχές του 2020 έχει αναλάβει τον ρόλο του Permanent Placement Director. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280