Νικολάου Ιωάννης

Αναπλ. Καθηγητής, Δ/ντής Μετ/χιακού Προγ/τος Διοίκησης Ανθρ. Δυναμικού, ΟΠΑ


Ο Ιωάννης Νικολάου είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οργανωσιακής Συμπεριφοράς στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και Διευθυντής Έκδοσης (Editor-In-Chief) του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού International Journal of Selection and Assessment. Είναι συγγραφέας βιβλίων στον χώρο της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Διδάσκει σχετικά μαθήματα τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για τα οποία έχει τιμηθεί με Αριστεία Διδασκαλίας, ενώ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού (PeopleCert, Στέγη Ελληνικής Βιομηχανίας, Εθνική Τράπεζα, Emporiki Bank, Kantor, κλπ.) και ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών σε επιχειρήσεις (π.χ. Menarini, Metro, OTE Academy, EFG Eurobank, Intracom, Pfizer, SEAT, Infote, Δωδώνη, Lion Hellas, ΑΒ Βασιλόπουλος, κλπ). Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών φορέων, συν-ιδρυτής του European Network of Selection Researchers (ENESER), όπως και του εθελοντικού οργανισμού mentoring προς αποφοίτους Job-Pairs (http://www.job-pairs.gr).

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280