Μπιθυμήτρης Γιώργος

Διδάκτωρ Κοινωνικής Πολιτικής & Project Manager

Ο Γιώργος Μπιθυμήτρης είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Συμμετέχει ως ερευνητής του Παντείου στο Πρόγραμμα CESSDA για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής CESSDA_RI (Ανάδοχος Παν. Αιγαίου σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια: Πάντειο, Αθηνών, Κρήτης, Θράκης, Πελοποννήσου και το ΕΚΚΕ). Εργάζεται ως Project Manager στο ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ και έχει συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης και συμβουλευτικής ανέργων και εργαζόμενων, ενώ συμμετέχει στην υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus+. Είναι μέλος του policy advisory group στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship (CUPESSE) που χρηματοδοτείται από το πλαίσιο FP7. Συμμετέχει στην προετοιμασία προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Horizon 2020.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280