Μιχαηλίδης Μπάμπης

Strategic Thinking Mentor, MSc, The Poetic-Intelligence-for-Leaders Blog

Ο Μπάμπης Μιχαηλίδης είναι μέντορας δεξιοτήτων στη στρατηγική σκέψη. Είναι μηχανικός διοίκησης παραγωγής, ομιλητής, αρθρογράφος και συγγραφέας.

Σπούδασε, έζησε και εργάστηκε στη Μεγάλη Βρετανία για 7 χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου bachelor και μεταπτυχιακού τίτλου master στη Διοίκηση Βιομηχανικών Μονάδων από τα πανεπιστήμια Surrey και Aston in Birmingham του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέτει 40 χρόνια διοικητικής εμπειρίας καθώς έχει εργαστεί ως ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Έχει, επίσης, 30 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία της Ηγεσίας και της Στρατηγικής Αλλαγής.

Τα τελευταία χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και, συγκεκριμένα, στην επίδραση της «μεταφορικής γλώσσας» στην ενίσχυση των ηγετικών δεξιοτήτων, όπως η κριτική, καινοτόμος και «αμφιδέξια» σκέψη, οι ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και οι δεξιότητες διαχείρισης αλλαγών.

Έχει ιδρύσει και διευθύνει το blog Poetic-Intelligence-for-Leaders, έναν ιστότοπο για επιχειρηματίες, στελέχη, φοιτητές και επαγγελματίες, ο οποίος διερευνά πώς η ποίηση, η «μεταφορική σκέψη» και ο συμβολισμός μπορούν να ενισχύσουν την καινοτόμο σκέψη.

www.poetic-intelligence-for-leaders.blog

babis.michailidis@poetic-intelligence-for-leaders.blog

https://www.linkedin.com/feed/?trk=homepage-basic_sign-in-submit

https://www.linkedin.com/in/babis-michailidis-7394b5217/

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280