Κουσκουλής Νικόλαος

HR Manager, ENDLESS EC – Ευρωχαρτική ΑΕΒΕ


Ο Νικόλαος Κουσκουλής είναι κάτοχος πτυχίου Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης του ΑΤΕΙ Πειραιά και μέλος του ΣΔΑΔΕ.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως καθηγητής Λογιστικής για 2 χρόνια και τα τελευταία 22 χρόνια έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στην επιχειρησιακή οργάνωση.

Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Προσωπικού & Μισθοδοσίας Ανθρώπινου Δυναμικού σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες με ηγετική παρουσία στην ενημέρωση και στην υποστήριξη των εργαζομένων. Έχει διαχειριστεί και υλοποιήσει προγράμματα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων για πάνω από 1.500 άτομα υπό την εποπτεία του.

Από το 2014, ως Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, αποτελεί νευραλγικό στέλεχος της Εndless EC, που συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες του κλάδου χαρτιού και απορρυπαντικού και βρίσκεται στη λίστα των μεγαλύτερων εταιριών της Ελλάδας. Είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρία που επιλέγει και υποστηρίζει την παραγωγή προϊόντων στη χώρα μας, απασχολώντας 245 άτομα προσωπικό. Η επιτυχημένη πορεία της εταιρίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συνεισφορά των ανθρώπων της και στις σταθερές αξίες της.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280