Βάβουλας Γεώργιος

ΜΒΑ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Διευθυντής Έργων της AQS

Γεώργιος Βάβουλας

Ο Γεώργιος Βάβουλας  έχει διατελέσει project manager σε εκατοντάδες έργα οργάνωσης και σχεδιασμού διαδικασιών λειτουργίας οργανισμών, σχεδιασμού και ελέγχου συστημάτων πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, υποστήριξης εφαρμογής και αξιολόγησης αποκλίσεων προτύπων διαχείρισης, όπως το ISO 9001, το ISO 27001 και πολλά άλλα. Διαθέτει επίσης σημαντική εμπειρία σε επιχειρησιακά συστήματα ανάπτυξης διαδικασιών, οδηγιών και κανονισμών, συστήματα οργάνωσης και βελτίωσης, καθώς και εσωτερικούς ελέγχους συμμόρφωσης. Πιστοποιημένος Επικεφαλής Επιθεωρητής Εσωτερικών Ελέγχων, Επιθεωρητής Συστημάτων Ποιότητας και Data Protection Officer (DPO). Επιπλέον, διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα παραπάνω αντικείμενα, καθώς και σε θέματα οργάνωσης γραφείου, βελτίωσης της καθημερινότητας και σε τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων διοικητικών στελεχών.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280