Θεματικές ενότητες συνεδρίου

 

Στο συνέδριο θα αναλυθούν οι εξής θεματικές:

  1. Πολυπλοκότητα και αστάθεια
  2. Εργασιακή εξουθένωση
  3. Αναντιστοιχία προσόντων και απαιτήσεων των θέσεων εργασίας
  4. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  5. Αποδοχές / Απόδοση / Αξιολόγηση / Επιβίωση
  6. Αξιοκρατία / Διαφάνεια / Ευνοιοκρατία / Διακρίσεις
  7. Επάρκεια εταιρικής κουλτούρας και κώδικα δεοντολογίας
  8. Υβριδική εργασία / Χωροταξικός κατακερματισμός

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280