Κατηγορίες βραβείων

Τα βραβεία διακρίνονται σε δώδεκα (12) τίτλους:

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών
 2. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών
 3. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας
 4. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας
 5. Βραβείο Ψηφιακής Διοίκησης
 6. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
 7. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων
 8. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας
 9. Βραβείο Ελληνικής Ταυτότητας
 10. Βραβείο Ενσωμάτωσης Καινοτομίας
 11. Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας
 12. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών

Επιπλέον θα απονεμηθούν έξι (6) τιμητικές διακρίσεις, εκ των οποίων μία (1) σε πρόσωπο και πέντε (5) σε οργανισμούς:

 1. “Skywalker” HR Community 2017
 2. “HeRa” HRM Yπηρεσία 2017
 3. “HeRa” HRM Εκπαίδευση 2017
 4. “HeRa” HRM Εργαλείο 2017
 5. “HeRa” HRM Κοινωνικό έργο 2017
 6. “HeRa” HRM Διάσωση Θέσεων Εργασίας 2017

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280