Μιχαηλίδης Δημήτριος

Δημοσιογράφος ΑγροΝέα


Γεννήθηκε το 1950 σπούδασε και εργάστηκε κυρίως στη Θεσσαλονίκη, όπου  και διαμένει. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε τεχνικά θέματα (1974), στη  διοίκηση επιχειρήσεων (1982), εξειδικεύτηκε στην περιβαλλοντολογία  (1984) και στην ασφάλεια στην εργασία (1985), και σήμερα ως  συνταξιούχος δεν έχει άμεσα εργασιακές υποχρεώσεις. Διετέλεσε ελεύθερος  επαγγελματίας – σύμβουλος σε έργα τοπικής αγροτικής ανάπτυξης, συνεργάτης  του ΣΒΒΕ για τον πρωτογενή τομέα, Διευθυντής Δια Βίου Μάθησης στη  Γεωργική Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης, Προϊστάμενος Ανάπτυξης  Ανθρώπινου Δυναμικού, καθηγητής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης και εργολάβος τεχνικών ιδιωτικών έργων. Σήμερα, προσφέρει εθελοντικά, σε εθελοντικές  οργανώσεις, όπως: Ενώσεις Νέων Αγροτών, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Ένωση Παλαιών Προσκόπων Θέρμης, Δίκτυο Εθελοντικών  Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, Δίκτυο ΚοινΣΕπ Κεν. Μακεδονίας.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280