Κατηγορίες βραβείων

Τα βραβεία διακρίνονται σε δώδεκα (12) κατηγορίες και επιπρόσθετα θα απονεμηθούν τέσσερις (4) τιμητικές διακρίσεις:

Κατηγορίες Βραβείων:

 1. Βραβείο Αξιολόγησης και Αμοιβών.
 2. Βραβείο Κινήτρων και Παροχών.
 3. Βραβείο Ανάπτυξης Θέσεων Εργασίας.
 4. Βραβείο Υγιεινής και Ασφάλειας.
 5. Βραβείο Ψηφιακής Μετάβασης.
 6. Βραβείο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων.
 7. Βραβείο Ανθρώπινων Σχέσεων.
 8. Βραβείο Εργασιακής Διαπολιτισμικότητας.
 9. Βραβείο Διασυνοριακής Διαχείρισης.
 10. Βραβείο Ενσωμάτωσης Καινοτομίας. 
 11. Βραβείο Κοινωνικής Ευαισθησίας.
 12. Βραβείο Διαχείρισης Αλλαγών.

Επόμενο Συνέδριο

Social Media

Επικοινωνία

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την HR Community και το συνέδριο/βραβεία, επικοινωνήστε μαζί μας:

hr@skywalker.gr
+30.210.9730280